BIOSTAGOG 

 

The project was an installation for the newly built offices of Platige Image design house in Warsaw. The installation was to function as a ‘living organism’ which interacts with guests entering the lobby.

The installation’s geometry was generated by a purpose-built algorithm. The use of algorithms allows the creation of complex forms and shapes. The shape of each BIOSTAGOG goblet is determined by the shape of the light beams from the projector. Each cell is aimed in the direction of the light to optimize the projection of the animation. 

The installation consists of 3160 cells, which were divided into 800 parts. The entirety was produced with a 3D printer. Biostagog is 6 m high and 3 m wide. The installation combines algorithmic design, 3D printing, videomapping design, software programming and Kinect sensor-driven interactivity. 

The animation projected onto the BIOSTAGOG was programmed as a multi-platform structure. It reacts to input gathered from its environment in real time. Thanks to this feature, the visitor has a direct impact on how the installation acts in each given moment. 

 

CREDITS:

Project Concept and Creative Direction:  

Mikołaj Molenda (Bridge)

Michał Piasecki (Bridge)

Marcin Kobylecki (Platige Image)

Computational Design: 

Michał Piasecki (Bridge)

Kama Wybieralska (Bridge)

Interactive Mapping: 

Mikołaj Molenda (Bridge)

Adam Wierzchowski (Platige Image)

Jarosław Tworek (Platige Image)

Stanisław Gąsiorowski (Platige Image)

3D Print: 

Przemek Jaworski (Jawor Design Studio)

Bolesław Telesiński (LabDigiFab)

Piotr Halczuk (LabDigiFab)

Kamila Byrska (LabDigiFab)

Producers:

Ewa Brzózka (Platige Image)

Marcin Kobylecki (Platige Image)


Celem było stworzenie instalacji dla domu produkcyjnego Platige Image do nowo wybudowanego budynku ich siedziby firmy w Warszawie. Instalacja w założeniu miała funkcjonować jako ‘żyjący organizm’ wchodzący w interakcję z gośćmi wchodzącymi do lobby.

Geometria instalacji została wygenerowana przez dedykowany algorytm. Używanie algorytmów w projektowaniu umożliwia tworzenie skompleksowanych form. Kształt kielichów BIOSTAGOGa uwarunkowany jest kształtem wiązki światła z projektora. Każda z komórek zwrócona jest w kierunku, światła, w celu najlepsszego wyświetlenia animacji.

Instalacja składa się z 3160 komórek, które zostały podzielone na więcej niż 800 części. Całość została wydrukowana za pomocą drukarek 3d. Biostagog ma wymiary 6x3m. Instalacja połączyła technologię projektowania przy pomocy algorytmów, druk 3d, videomapping, programowanie oraz interakcje przy użyciu czujników kinect. 

Animacja wyświetlana na BIOSTAGOGu została zaprogramowana jako struktura wielopłaszczyznowa. Reaguje ona na informacje zbierane z otoczenia i przetwarza je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zabiegowi widz ma bezpośredni wpływ na to jak zachowuje się instalacja w danym momencie. 

 

ZESPÓŁ: /wymieniony w angielskiej wersji tekstu/

 

z morph printers

rhinoceros viewport

before the installation

videomapping tests on one of the parts

printing process

final result

2012/2013