Kładka Poniatowskiego won FUTUWAWA competition!

Project designed in collaboration with Mikołaj Molenda. Won FUTUWAWA architecture contest. We people's award, now we are waiting for jury's verdict.


Projekt Kładki Poniatowskiego (kolaboracja z Mikołajem Molendą) wygrał konkurs FUTUWAWA! Pierwsza nagroda została nam przyznana poprzez głosowanie internautów, teraz czekamy na werdykt jury.

 


contest entry - SOLUM

Project was made in collaboration with Julia Procka and Nina Woroniecka. It is an entry for the contest organised by the major of Ochota district in Warsaw. The task was to design a square, that will commemorate historical event of detonation of Reduta 54 in 1831. 


Projekt powstał we współpracy z Julią Procką i Niną Woroniecką. Solum jest zgłoszeniem konkursowym na upamiętnienie wydarzeń związanych z Redutą 54. Konkurs został rozpisany przez burmistrza dzielnicy Ochota w Warszawie.

more info... (link below)  / więcej info... (link poniżej)

warsaw for sale / warszawa na sprzedaż

Our new project has just started! It's called 'warsaw for sale' and it's about tidying up the capital of Poland. More info in my portfolio soon!. (external link below)

project in collaboration with Julia Procka, Katarzyna Kędzior i Dominika Wysogląd


Nasz nowy projekt właśnie ruszył! Nosi nazwę "Warszawa na sprzedaż" i traktuje o uporządkowaniu przestrzeni publicznej w stolicy. Więcej info pojawi się niedługo w sekcji portfolio. (link do strony poniżej)

projekt powstał we współpracy z Julią Procką, Katarzyną Kędzior i Dominiką Wysogląd

Projekt Warszawiak AUGUSTA

In May 2013 there was a premiere of Projekt Warszawiak videoclip. I worked with the production team during the making of. Enjoy! 


W Maju 2013 była premiera klipu Projekt Warszawiak, przy którego produkcji miałam okazję pracować. Piosenka zatytułowana jest : Augusta. Miłego oglądania!