warsaw for sale / warszawa na sprzedaż

Our new project has just started! It's called 'warsaw for sale' and it's about tidying up the capital of Poland. More info in my portfolio soon!. (external link below)

project in collaboration with Julia Procka, Katarzyna Kędzior i Dominika Wysogląd


Nasz nowy projekt właśnie ruszył! Nosi nazwę "Warszawa na sprzedaż" i traktuje o uporządkowaniu przestrzeni publicznej w stolicy. Więcej info pojawi się niedługo w sekcji portfolio. (link do strony poniżej)

projekt powstał we współpracy z Julią Procką, Katarzyną Kędzior i Dominiką Wysogląd