contest entry - SOLUM

Project was made in collaboration with Julia Procka and Nina Woroniecka. It is an entry for the contest organised by the major of Ochota district in Warsaw. The task was to design a square, that will commemorate historical event of detonation of Reduta 54 in 1831. 


Projekt powstał we współpracy z Julią Procką i Niną Woroniecką. Solum jest zgłoszeniem konkursowym na upamiętnienie wydarzeń związanych z Redutą 54. Konkurs został rozpisany przez burmistrza dzielnicy Ochota w Warszawie.

more info... (link below)  / więcej info... (link poniżej)