Contact me! / Napisz do mnie! 

 

For more detailed Resume, Portfolio and all other inquires: 

Po dokładniejsze CV, Portfolio i wszystko inne: 

 

hello@kamawybieralska.com 

 

Or use this form / lub użyj formularza

Name / Imię i Nazwisko *
Name / Imię i Nazwisko