Project done in collaboration with Thomas Mnich and Michael Thai

49 is a light installation inspired by the light of Financial District in Manhattan. In a small box we harnessed visual duality of skyscrapers qualities. It's reflective during the day and see through during the night. 


Projekt powstał we współpracy z Thomas'em Mnich'em i Michael'em Thai'em

49 to instalacja inspirowana światłem zastanym dzielnicy finansowej na Manhattanie. W niewielkich rozmiarów kostce ujarzmiliśmy dwie przeciwstawne sobie cechy wieżowców w tym rejonie - przezierność w nocy, reflektywność w dzień. 

infinity effect photographed from the side

infinity effect photographed from the side

infinity effect photographed from the top

infinity effect photographed from the top

2015