Project created in collaboration with Ketty Fares and Thomas Mnich

Line_ installation creates a depth of perception mixing reality with reflection to extend the corridor. One continuous luminous line is travelling from the tangible space to the virtual one and back creating an illusion. During day time, the linear diagonal wall-washing fixtures are leading the circulation in the space towards and from the elevator. Starting sundown, the installation reveals itself by also creating an ambient diffused up light that bring an otherwise dark space to life.


Projekt powstał we współpracy z Ketty Fares i Thomasem Mnichem 

Line_ to instalacja świetlna, która dzięki grze z percepcją obiorcy sprawia iż otoczenie w którym się znajduje wydaje się głębsze niż w rzeczywistości.  Linia światła przebiega z faktycznej przestrzeni, do tej która stanowi jej odbicie stwarzając efekt iluzji. Instalacja ma różne działanie w zależności od pory. W ciągu dnia ukośnie linie sygnalizują kierunek ruchu przechodniów. Po zachodzie słońca poza iluzorycznym działaniem oświetla ciemną jak dotąd przestrzeń. 

 

2014